Medewerkers
Hesther Hofland trad, na jarenlang diverse functies te hebben vervuld bij Content Uitzendbureau, in 1998 in dienst bij Medendorp-Vertaaldienst. Naast activiteiten gericht op de controle en revisie van binnengekomen vertalingen, verzorgt zij het archief, controleert zij in- en uitgaande facturen en is zij verantwoordelijk voor het voorraadbeheer. Ook het relatiebeheer vormt een onderdeel van haar takenpakket.

Christa Smit is sinds september 2002 werkzaam bij Medendorp-Vertaaldienst. Daarvoor was zij in dienst bij twee andere vertaalbureaus en zij heeft inmiddels ruim 15 jaar ervaring met/in het vertaalvak. Zij volgde aan de Rijksuniversiteit Groningen de Opleiding tot Vertaler, specialisatie internationaal recht, met Frans als hoofdtaal en Spaans als tweede taal en liep stage op de Hoofdafdeling Vertalingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Zij vertaalt in en uit het Frans en Spaans en is voor al deze talencombinaties beëdigd. Behalve met vertalen en reviseren houdt zij zich bij Medendorp-Vertaaldienst hoofdzakelijk bezig met het coördineren van vertaalopdrachten.

Adriaan Dekker werkt sinds 2005 bij Medendorp-Vertaaldienst. Hij houdt zich bezig met algemene, coördinerende werkzaamheden, accountmanagement en vertalingen in en uit het Spaans. Tijdens zijn studie Romaanse Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft hij onder meer een jaar gestudeerd aan de Universitat de Barcelona en een vertaalstage gelopen bij de Nederlandse ambassade in Bolivia. Na afronding van zijn studie was hij onder meer werkzaam als vertaler bij het KLPD, en als redacteur van de succesvolle taalmethode Caminos.

Ferry Medendorp is na zijn studie in de Spaanse Taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen in 1975 door het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het buitenland uitgezonden en is nadien van 1978 – 1994 in Den Haag als freelance tolk/vertaler Spaans en Portugees voor genoemd ministerie werkzaam geweest. Zodoende was hij in de gelegenheid om ruime ervaring in de vertaalbranche op te doen en een uitgebreid vertalersnetwerk op te bouwen. Na een uitstapje als vertaler bij het hoofdkantoor van het toenmalige GAK te Amstelveen werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en ging hij in 1995 van start met de vertaaldienst die zijn naam draagt. Door de vele contacten die in de loop der jaren waren gelegd, kon hij vanaf het begin verschillende ministeries en internationale organisaties tot zijn opdrachtgevers rekenen en groeide het eenmansbedrijf gestaag uit tot een solide partner voor diverse instanties.


< Terug