Beëdigde vertalingen
Wanneer u een vertaling nodig hebt voor officiële doeleinden (werk/opleiding in het buitenland, juridische procedures, contracten, enz.), dan dient dit een beëdigde vertaling te zijn. Alleen vertalers die door de Nederlandse rechter daartoe bevoegd zijn verklaard, mogen een vertaling beëdigen.

Een beëdigde vertaling is niet per definitie beter dan een ‘gewone’ vertaling. De vertaling zelf zal in 99 van de 100 gevallen eensluidend zijn. Een beëdigde vertaling heeft als extra een officiële verklaring aan het begin of einde van de tekst waarin de vertaler aangeeft dat hij de tekst naar beste eer en geweten heeft vertaald en de wettelijke bevoegdheid heeft de vertaling te beëdigen. Ook zet de vertaler een (aantal) stempel(s) op de vertaling en brontekst.

Als u niet zeker weet of u een beëdigde vertaling nodig hebt, kunt u ons altijd om advies vragen.


Vertalingen/Revisie >
Beëdigde vertalingen
Talen >